HMS

  • Helse, miljø og sikkerhet er godt innarbeidet i våre daglige rutiner.
  • Kontinuerlig fokus på HMS betyr trygghet for den enkelte medarbeider og er lønnsomt både for oss og våre oppdragsgivere.
  • I vår overordnede målsetning har vi likestilt helse, miljø og sikkerhet med kvalitet, produksjon og lønnsomhet. HMS skal stå på dagsorden helt fra begynnelsen av i alle prosjekter for å skape sunne holdninger til HMS-arbeidet for alle aktører.