Tunnelservice

FV 211 Bjørgatunnelen. Sørreisa kommune, Troms

Rehab av tunnel

2 nye tekniske bygg, fordelingstavler, nødtavler, UPS, Ny belysning, nødskap, nødstyreskap, nødtelefoner, skilter, ledelys, rødblink, alt av kabling, SRO, drenering, nye kummer og føringsveier etc.

Utført 2017-2018

Kunde: Statens Vegvesen, Region Nord

 

FV 232 Sifjordura, Torsken kommune, Troms

Rehab av tunnel

2 nye tekniske bygg, fordelingstavler, nødtavler, UPS, Ny belysning, nødskap, nødstyreskap, nødtelefoner, skilter, ledelys, rødblink, alt av kabling, SRO, nye kummer og føringsveier etc.

Utført 2018-2019

Kunde: Statens Vegvesen, Region Nord

 

FV 243 Sifjordskaret tunnel, Torsken kommune, Troms

Rehab av tunnel

Nye fjellbolter, ny wire, ny belysning, ny fordelingstavle

Utført 2018-2019

Kunde: Statens Vegvesen, Region Nord

 

FV 43 Ørnehei og Bukkesteinstunnelene, Lyngdal kommune, Agder

Rehab av 2 tunneler mellom Lyngdal og Farsund

Ombygging av 4 tekniske bygg, ombygging av fordelingstavler, nye nødtavler, UPS, nødskap, nødtstyreskap, nødtelefoner, skilter, ledelys, rødblink, bommer, fritekstskilt, SRO

Utført 2018-2019 (Pågår)

Kunde: Statens Vegvesen, Region Sør